gezond kind gezond eten gezond opgroeien
Eetteam Groningen

Eetteam Groningen helpt kinderen gezond omgaan met eten en gewicht

Eetteam Groningen helpt kinderen gezond omgaan met eten en gewicht

Soms ontwikkelen kinderen problemen met eten. Daardoor eet een kind te veel, te weinig of te eenzijdig.
Eetteam Groningen gaat op zoek naar de oorzaken en kijkt samen met jou wat de beste aanpak is.

Hulpvragen

heeft een eetprobleem
is te zwaar
is te licht

Ik wil mijn kind aanmelden

Zorg voor een verwijzing van een arts
Bel of mail Eetteam Groningen
We gaan zo snel mogelijk aan de slag

Een team van experts

Diëtist, (pre)logopedist, fysiotherapeut, (ortho)pedagoog, psycholoog en (ortho)pedagogen. Door samen te werken bieden we de beste begeleiding.

Eetteam Groningen

Eetteam Groningen helpt kinderen gezond omgaan met eten en gewicht